Oproep – Nederlandse versie

flagge-nlOproep: „Neen aan de gevechtsdrones!“

Wij zijn tegen het inzetten van drone-technologie in oorlogssituaties, bij bewakingstaken en voor repressie.

Momenteel lijkt de Duitse regering vastbesloten om de Bundeswehr uit te rusten met bewapende onbemande gevechtsvliegtuigen (gevechtsdrones).

Wij verwerpen gevechtsdrones omdat het gebruik ervan

  • de drempel voor gewapende aanvallen verlaagt,
  • mensen „doelgericht“ doodt, binnen en buiten oorlogszones – zonder aanklacht, proces en veroordeling,
  • de bevolking van de getroffen gebieden terroriseert en een bedreiging voor lijf en leden inhoudt,
  • de ontwikkeling van autonome killer robots aanmoedigt en daarmee nog gruwelijker oorlogen een stap dichterbij brengt,
  • een nieuwe ronde in de wapenwedloop inluidt.

We eisen van de Duitse regering en het Duits parlement

  • dat ze een einde maken aan de aankoop en de productie van bewapende drones, evenals aan het onderzoek en de ontwikkeling ervan,
  • dat ze zich engageren voor een wereldwijde ban en een internationale veroordeling van dit soort wapens.

(PDF)