Apel – Polska wersja

flagge-plApel: Nie chcemy bezzalogowych samolotòw wojennych!

Jesteśmy przeciw rozpowszechnieniu technologii bezzałogowych samolotòw wojennych w celu prowadzenia wojen i permanentnej kontroli.

W chwili obecnej, rząd federalny jest zdecydowany, wyposażyć federalne siły zbrojne w bezzałogowe samoloty wojenne.

Zdecydowanie nie zgadzamy się z zastosowaniem bezzałogowych samolotòw wojennych, ponieważ:

  • zastępując człowieka w bezpośrednim działaniu niweluje ono w znacznym stopniu jego naturalny opór przeciwko czynnej agresji,
  • umożliwia ono precyzyjnie zaplanowane zabòjstwa na obszarze i poza obszarem wojny – bez oskarżenia, procesu i wyroku,
  • stanowi ono konkretną groźbę terroru,
  • w ogòlności stanowi ono kolejny etap na drodze tworzenia maszyn uśmiercających.

żądamy od rządu federalnego i od Parlamentu Federalnego:

  • rezygnacji z niebezpiecznej pomyłki jaką jest produkcja bezzałogowych środków wojennych i zaprzestania związanych z nią badań i doświadczeń
  • poparcia dla wszelkiej działalności w kierunku uniemożliwienia produkcji wspomnianej broni i dodatkowo czynnego potępienia wszelkich poczynań innych krajów w kierunku jej produkcji.

(PDF)